Genel anlamda yetersiz sağlık hizmetlerinin özelde ise yetersiz olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin gölgesinde İnsani Şam Derneği Lin Derneği ile yardım hizmetleri için ortak çalışmalarda bulunarak Lazkiye Kırsalının kuzeyinde Markaziyya bölgesinde 14.10.2015 Çarşamba günü Lin Kapsamlı Klinikler Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Zira Kuzey bölgesi Cebel Ekrad (Kürt Dağı) ve Cebel Türkmen (Türkmen Dağı) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır ve hizmetten yararlanacak bölge halkının oranı yaklaşık 30 bin olarak öngörülüyor.İnsani Şam Derneği, Lin Kapsamlı Klinik Merkezinin işinin ehli olan ekip, uzman bir kadro, gerekli tıbbi donanım ve cihazlar ile hazır bir hale getirilip sağlık hizmetlerini kusursuz bir şekilde sunabilmesi için destek sağlamıştır. Böylece merkez bölge sakinlerine birinci basamak sağlık hizmetlerini verebilmeyi önemsemiştir. Bahsi geçen bu merkez çocuk hastalıkları bölümü ile kadın hastalıkları bölümünü bünyesinde barındırmasının yanı sıra pansuman bölümü, ilk yardım bölümü ve ilaçları ücretsiz olarak sunduğu eczanesini de merkezin kapsamı dâhilindedir.