Suriye’deki savaşın patlak vermesinden bu yana meydana gelen krizler hala acı, hüzün ve birçoğu ihtiyaç olan en basit tedavi maddelerini dahi bulamamanın getirdiği çaresizlik değirmeninde kolay bir lokma olarak öğütülen halkın peşini bırakmış değil.

Bu acı bir gerçeğin üzerine, Şam İnsani Yardım Kuruluşu, Şam’ın bir köyünde steril gazlı bez üretimi için “Şifa” projesini üstlendi. Böylece kuşatma altında kalan bölgede var olan sağlık merkezlerine bu temel ihtiyacın üretimi ile yardım eli uzatılmış olacak ve aynı zamanda yaralıların acılarının bir nebze hafifletilmesi sağlanacak. Bu proje, alanda çalışacak ailelere gelir kapısı olmasının yanı sıra bölgedeki yaygın işsizlik sorununa da bir tür deva olacak.

2016 yılının ocak ayında farklı ebatlarda ve yüksek kaliteli tıbbi standartlara uygun olacak şekilde steril sargı bezi üretimi için proje hayata geçirildi. Bu bağlamda dokuma makinesinden,  ana maddenin üretimine kadar, sonrasında ebatlara uygun kesimi ve paketlenmesi bu projenin adımlarını oluşturuyor.

“Şifa” projesinin önemi iki şekilde kendini gösteriyor:

Birincisi; bölgenin kuşatma altında olmasından dolayı gazlı bezin temin edilememesi, ikincisi ise; bölgede var olan çalışabilir potansiyel halkın iş imkânının az olmasıdır. Buna bağlı olarak bahsettiğimiz gerekçeler aşağıda bahsi geçecek birtakım sorunlara çözüm getirilmesi için projenin odak noktasıdır:

  • Gazlı bez üretiminin yapılması, sağlık merkezlerine gönderilmesi ve kuşatmanın izlerini hafifletmek üzere yöre halkının ihtiyaçlarının giderilmesi
  • Kuşatma sebebiyle hareket alanı kısıtlanan ancak çalışma yetisi olan halka iş imkânının oluşturulması

Projenin sunacağı ürünlerden istifade edilmesi, oluşturacağı iş fırsatlarının mali durumları düzene sokması ve sağlık merkezlerinin bu ürüne çok ihtiyaç duyması idarecilerin bu proje ile ilgili olmalarının temel sebebidir. Aynı zamanda projeyi tesis edenler bu alanda çokça tecrübeye sahip olanların yanı sıra deneyimi olmayan ama acil işe ve ailenin geçimini sağlayacak bir gelire ihtiyacı olanların da projede aktif rol almalarına destek oluyor.

Yaralı kadınların, çocukların, yaşlıların bugüne kadar devam eden yardım feryatları kalpleri üzüntüden titreten, sağlık personellerinin insanlara yardım etmede çaresiz olması ise yürekleri dağlayan manzaralardır. İşte bu sağlık personelleri küçük gazlı bez parçası ile dahi kanamaları durdurmak için çaba göstererek bir çocuğa yaşam şansı verilmesine imkân sağlar. Birbirine yardım etme isteğini insanlara kalplerine koyan Mevla’ya hamdolsun! Nitekim bir kişiyi yaşama bağlamak diğerlerini de kurtarmış hükmünde olmak demektir. ( Kim bir kişiyi diriltirse (öldürülmesine engel olursa) bütün insanlığı diriltmiş gibidir.)