İnsani savunuculuk

İnsani Şam Derneği, insani savunuculuk ve koordinasyonun devam eden insani krizde Suriyelilerin çektiği acıları hafifletmek ve yaşamları korumak için önemli unsurlar olduğuna inanıyor.Vakıf, Suriye İnsanının, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak güvenlik, istikrar ve insana yakışır bir yaşamdan haklarını elde etme hakkını onaylar.İşte bu nedenle İnsani Şam Derneği, kuruluşundan bu yana, Suriye insani işlerinde çalışan kurumlar arasında koordinasyonu ve bütünleşmeyi desteklemeye istekli olmuştur.İnsani yardım kurumlarının daha iyi bir insani yardımına ulaşması ve insani yardım kuruluşlarının sesini, çeşitli uluslararası forumlarda insani yardımlarda bağışçılara ve karar vericilere ulaştırmak amacıyla, Suriye halkının acılarını hafifletmeye katkıda bulunmaktadır. Vakıf ayrıca, bir dizi Birleşmiş Milletler kuruluşu ve diğer uluslararası kuruluşlarla da aktif ortaklıklar kurmuş ve aynı zamanda Suriyeli insani eylem hakkında çeşitli toplantılara ve konferanslara aktif olarak katılmıştır. Suriye halkının insani savunuculuk çabalarını büyük ölçüde desteklemiş ve Suriyeli halkın güçlendirilmesini sağlamak, haklarını ve haysiyetlerini korumak ve diğer insani yardımlarla bir dizi savunuculuk faaliyetine katılmak için yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde onlara destek vermiştir.

Bizi sosyal medyada takip edin